Helaas wordt nog te vaak geroepen dat mensen die naar een psycholoog gaan waarschijnlijk ‘gek’ zijn of ‘geestelijk niet in orde’. Inmiddels weten wij dat dit natuurlijk absolute onzin is. Het overkomt namelijk de beste wel eens. Dat je te maken krijgt met allerlei (ingrijpende) persoonlijke gebeurtenissen en hulp zoekt bij de verwerking daarvan of om zelf de juiste keuzes te kunnen maken.

Welkom bij Praktijk Bomexperts. Fijn dat jij mijn website bezoekt.

Ik ben vrijgevestigd psycholoog met een eigen praktijk aan huis in de prachtige, rustgevende omgeving van oud Urmond.

Mijn praktijk biedt ‘generalistische basis geestelijke gezondheidszorg (ggz)’ aan. Daarbij maak ik graag gebruik van verschillende werkmethodes, onder andere ‘cliëntgerichte cognitieve gedragstherapie en ‘Practice Based Evidence ’. Als onderdeel van de ‘evidence-based’ methode werk ik ook met ‘Feedback Informed Treatment’ (FIT). Dit is de directe feedback van de cliënt(-en) over de behandeling. FIT staat voor mij centraal in de zin van: ‘Werkt het (nog) voor jou wat wij hier samen doen of moeten wij het een en ander bijstellen?’ Dit alles heeft te maken met het feit dat ik het heel belangrijk vind de cliënt de meest effectieve zorg te geven en transparant te zijn.

Ik ben als geregistreerd psycholoog aangesloten bij het Nederlands Instituut van Psychologen (sector GGz). Hiermee wordt mijn competentie als professionele hulpverlener constant gewaarborgd.
Mijn actuele kennis en vaardigheden maar ook de kwaliteit van mijn interventie houd ik dan ook op niveau door het volgen van diverse cursussen, trainingen, workshops, intervisies en het lezen van vakliteratuur.
Tevens heb ik een berg ervaring opgedaan als HRM-adviseur en manager bij met name de Politie maar ook, de (Rijks-) Overheid en het Voortgezet Onderwijs.

Ik intervenieer bij langdurig ziekteverzuim, re-integratie en (ernstige) verstoring van de arbeidsrelatie. Daarbij werk ik nauw samenwerking met bedrijfsartsen, de Arbo unie en HRM (P & O). In het kader van “de Wet verbetering Poortwachter” treed ik vaak op als ‘Case-manager’ of  ‘verzuim coördinator’.
Tevens bied ik hulp aan bij (ernstig) verstoorde gezinssituaties zoals huislijk geweld, uithuisplaatsingen en alle psychologische, emotionele, sociale en mentale gevolgen daarvan. De betrokken ouder(-s) word(-t)(-en) door mij zoveel mogelijk begeleid en ondersteund wanneer zij eventueel worden geconfronteerd met sociale en psychische uitdagingen.

In de loop van de jaren heb ik veel ervaring opgedaan met het op ad hoc basis participeren in allerlei overlegsituaties met bedrijfsartsen van Arbodiensten (Arbo unie), sociaal medische teams, de Raad voor de Kinderbescherming, Bureau Jeugdzorg en het betrokken management en vertegenwoordigers van HRM (P & O) afdelingen van instellingen en overige organisaties.

Ik heb het als mijn persoonlijk doel gesteld mensen zo goed mogelijk te helpen met snel weer controle terug te krijgen over hun leven en/of situaties. Het is dan ook mijn expertise zoveel mogelijk te streven naar snelle en kortdurende behandeltrajecten.

De ‘menselijke maat’ is daarbij heel belangrijk en daarom zet ik de cliënt als mens heel nadrukkelijk centraal.

Nog meer redenen om te kiezen voor mijn praktijk:

  • Ik heb GEEN wachtlijst langer dan maximaal drie weken;
  • Het ‘intakegesprek’ kan al na enkele werkdagen worden ingepland en is geheel gratis;
  • Door de kleinschaligheid is de samenwerking met mij ook veel persoonlijker;
  • De betaling van mijn facturen wordt rechtstreeks aan mij voldaan. Uiteraard kunnen mijn facturen bij uw zorgverzekeraar worden gedeclareerd. De hoogte van de vergoeding hangt af van uw soort verzekering;
  • Hulpverlening binnen een huiselijke, informele en bovenal veilige omgeving;
  • Verwijzing naar een psycholoog is niet nodig.