Alle vermelde prijzen zijn inclusief 21 % b.t.w.

De Zorgverzekeraar vergoedt, afhankelijk van de soort polis van de cliënt, geheel of gedeeltelijk de kosten van een consult(sessie). Mijn diensten vallen onder: ‘psychologische hulpverlening’.
Kijk jouw polis erop na of informeer bij jouw Zorgverzekeraar en vermeld dan even de hierboven genoemde vorm van hulpverlening en de AGB-code: 94-105489.
Wanneer jij bij jouw Zorgverzekeraar gaat declareren kan jij desgevraagd verwijzen naar hierna vermelde codes (AGB en Prestatie). Deze staan altijd rechtsboven op mijn factuur/nota vermeld.

AGB code: 94-105489 (voor de ziektekostenverzekeraars en staat altijd op de nota/factuur vermeld).

Afhankelijk van de soort prestatie wordt automatisch op mijn nota/factuur ook de benodigde ‘prestatiecode’ vermeld. Die heeft uw zorgverzekeraar ook nodig.

Een ‘kort’ consult duurt tussen de 45 en 60 minuten. Een ‘lang’ consult duurt tussen de 75 en 90 minuten. Bij een ‘duo-consult’ kan het gaan om een vorm van relatietherapie of ter verbetering van de onderlinge omgangsvormen.

Noot: consulten die binnen 48 uur worden afgezegd, worden helaas wel volledig in rekening gebracht. Behalve onder bijzondere omstandigheden.
Een gewoon consult duurt standaard 60 minuten.

  • Prestaties en tarieven
Prestatie Tijdsduur (in minuten) Tarief ( in euro’s)
‘Intake’ gesprek 20 – 30 Gratis
Individueel consult – kort- 60 €   85,00
Individueel consult – lang- 75 – 90 €  155,50
Duo consult – kort – * 60 €  120,00
Dubbel duo consult – lang – * 75 – 90 €  155,00
Coaching 45 €  115,00
Gezinsconsult 60 – 90 €  170,50
Huisbezoeken (09:30 – 18:00 uur) 45 €  105,00
Huisbezoeken (18:00 – 22:00 uur) 45 €  135,00
Consults op zon- en feestdagen (ook huisbezoek, dan geldt toeslag) 45 €  180,00

*) Afhankelijk van de verzekeringssituatie kan, indien ieder een eigen ziektekostenverzekering heeft, steeds een op naam gestelde aparte factuur worden opgesteld. Zodoende kan men bij de eigen zorgverzekeraar de kosten declareren.

  • Overige prestaties en tarieven
Prestatie Tijdsduur (in minuten) Tarief (in euro’s)
Algemene ondersteuning 60 €   75,00
Correspondentie, overleg, communicatie, opstellen van rapportages enz. 60 €   60,00
Online videoconsults (o.a. Skype) 45 €   85,00
Digitale consults (E-mail, Whatsapp, Tawk to, Messenger enz.) 30 €   55,00

NB: Bovenstaande tarieven kunnen tussentijds worden aangepast. Meestal is dat jaarlijks maar kunnen de tarieven ook ongewijzigd blijven.

· Jaarlijkse maximale vergoeding van Zorgverzekeraars

Hieronder de vier prestaties (m.b.t. consulten/sessies) met bijbehorende maximale jaarbedragen die volgens de ziektekostenverzekeraars in rekening mogen worden gebracht. Deze bedragen staan los van de (overige) diensten die ik aanbied en de tarieven die ik daarvoor reken.

(Bron: Nederlandse Zorgautoriteit, Tariefbeschikking Generalistische basis – GGZ per 1 januari 2019)

Code Prestatie (Traject) Maximum tarief (per 1 januari 2019)
180001 Kort €   507,62
180002 Middel €   864,92
180003 Intensief €  1356,25
180004 Chronisch €  1251,70

De prestatie “Onvolledig behandeltraject” met het bijbehorende maximale bedrag

Code Prestatie (Traject) Maximum tarief (per 1 januari 2019)
180005 Onvolledig behandeltraject €    507.62

“Onverzekerde”generalistische basis-ggz met het bijbehorende maximale bedrag.

Code Prestatie (Traject) Maximum tarief (per 1 januari 2019)
198300 Ovp niet-basispakketzorg Consult €    105,52