Alle vermelde prijzen zijn inclusief 21 % b.t.w.

De Zorgverzekeraar vergoedt, afhankelijk van de soort polis van de cliënt, geheel of gedeeltelijk de kosten van een consult(sessie). Mijn diensten vallen onder: ‘psychologische hulpverlening’.
Kijk jouw polis erop na of informeer bij jouw Zorgverzekeraar en vermeld dan even de hierboven genoemde vorm van hulpverlening en de AGB-code: 94-064618.
Wanneer jij bij jouw Zorgverzekeraar gaat declareren kan jij desgevraagd verwijzen naar hierna vermelde codes (AGB en Prestatie).

AGB code: 94-064618 (voor de ziektekostenverzekeraars en staat altijd op de nota/factuur vermeld).

Afhankelijk van de soort prestatie wordt automatisch op mijn nota/factuur ook de benodigde ‘prestatiecode’ vermeld. Die heeft uw zorgverzekeraar ook nodig.

Een gewoon consult duurt standaard 60 minuten

Noot: consulten die binnen 48 uur worden afgezegd, worden helaas wel volledig in rekening gebracht. Behalve onder bijzondere omstandigheden.

  • Prestaties en tarieven
Prestatie Tijdsduur (in minuten) Tarief ( in euro’s)
‘Intake’ gesprek 20 – 30 Gratis
Individueel consult – normaal – 60 €  103,00
Individueel consult – lang- 120 €  197,00
Duo consult (max.2 personen)* – normaal 60 €  175,00
Duo consult (max. 2 personen)* – lang 120 €  284,00
Gezinsconsult (max. 5 personen) * 60 – 90 €  333,00
Huisbezoeken (09:30 – 18:00 uur) 45 €  151,00
Huisbezoeken (18:00 – 22:00 uur) 45 €  200,00 + € 0,90 per kilometer
Consults op zon- en feestdagen (ook huisbezoek, dan geldt toeslag) 45 €  236,00 + toeslag van €35,00 + € 0,90 per kilometer

*) Afhankelijk van de verzekeringssituatie kan, indien ieder een eigen ziektekostenverzekering heeft, steeds een op naam gestelde aparte factuur worden opgesteld. Zodoende kan men bij de eigen zorgverzekeraar de kosten declareren.

  • Overige prestaties en tarieven

Kilometervergoedingreistijd = werktijd.  € 0,90

Prestatie Tijdsduur (in minuten) Tarief (in euro’s)
Algemene ondersteuning 60 €   91,00
Correspondentie, overleg, communicatie, opstellen van rapportages enz. per 60 €   73,00
Coaching per 60 €  115,00
Videocalls\Beeldbellen (beveiligd via Microsoft Teams) of telefonisch contact 45 €   70,00
Digitale consults via E-mail en social media per 30 €   51,00

NB: Bovenstaande tarieven kunnen tussentijds worden aangepast. Meestal is dat jaarlijks maar de tarieven kunnen ook ongewijzigd blijven.

· Jaarlijkse maximale vergoeding van Zorgverzekeraars

Hieronder de vier prestaties (m.b.t. consulten/sessies) met bijbehorende maximale jaarbedragen die volgens de Nederlandse Zorgautoriteit voor generalistische basis-ggz (kenmerken: BR/REG-20143 en NR/REG-2023) in rekening mogen worden gebracht. Deze bedragen staan los van de (overige) diensten die ik aanbied en de tarieven die ik daarvoor reken. Dit overzicht is slechts bedoeld om een beeld te krijgen over de maximale, algemene vergoedingen van de zorgverzekeraars.

(Bron: Nederlandse Zorgautoriteit, Tariefbeschikking Generalistische basis – GGZ per 1 januari 2020)

Code Prestatie (Traject) Maximum tarief (per 1 januari 2020)
180001 Kort €   503,47
180002 Middel €   853,38
180003 Intensief €  1383,65
180004 Chronisch €  1330,98

De prestatie “Onvolledig behandeltraject” met het bijbehorende maximale bedrag

Code Prestatie (Traject) Maximum tarief (per 1 januari 2020)
180005 Onvolledig behandeltraject €    219,78

“Onverzekerde”generalistische basis-ggz met het bijbehorende maximale bedrag.

Code Prestatie (Traject) Maximum tarief (per 1 januari 2020)
198300 Ovp niet-basispakketzorg Consult €    110,27