Mijn naam is Peter van der Bom. Getrouwd en vader van drie volwassen kinderen. Oorspronkelijk kom ik uit de omgeving van Den Haag maar woon al ruim 20 jaar in Zuid Limburg. Ik woon en werk hier met erg veel plezier en voldoening.

In 2003 heb ik mijn deeltijdse universitaire studie psychologie afgerond. De opgedane theoretische kennis wil ik graag inzetten in combinatie met hetgeen ik als mens, voormalig politieman en leidinggevende heb meegemaakt. Ik heb gezien hoe mensen totaal vast kunnen lopen in relaties en/of in hun werk.
Daarom ben ik zeer gemotiveerd mensen zo goed mogelijk te helpen waardoor men weer positief in het leven kan staan en de regie over hun eigen leven kunnen herpakken.

  • Een vraaggesprek met eigenaar en psycholoog van Praktijk Bomexperts.

 Peter, waarom kan men kiezen voor Bomexperts?

Vroeg of laat krijg je als mens te maken met allerlei persoonlijke en soms ingrijpende of zelfs traumatische gebeurtenissen. Omdat je er emotioneel bij betrokken bent kan het voorkomen dat jij er zelf even niet meer uitkomt en hulp nodig hebt. Dat kan gaan over het maken van de juiste vervolgkeuzes of hulp bij jouw verwerkingsproces.

 Wat denk jij dat belangrijk is voor cliënten?

Dat men kan rekenen op de hulp van een professional zonder vooroordeel of iets dergelijks.
Die zijn cliënt altijd centraal zet en als hulpverlener oprecht en dus authentiek is. Niet zichzelf etaleert maar het menselijk en simpel houdt.
Een veilige omgeving is ook van groot belang. En dat alle cliëntgegevens natuurlijk in goed beveiligde systemen worden bewaard.

Wat vind jij in jouw werk heel belangrijk voor cliënten?

Dat er een solide vertrouwensrelatie bestaat tussen de cliënt en mij. De cliënt moet mij echt volledig kunnen vertrouwen. Integriteit hoort daar natuurlijk ook bij. Het gevolg is dat men veel makkelijker gevoelens toont of over zaken durft te praten.
Graag wil ik de werkrelatie professioneel houden maar wel informeel waarbij ik veel waarde hecht aan een stukje humor.

Wat biedt Praktijk Bomexperts?

Praktijk Bomexperts biedt ‘generalistische basis geestelijke gezondheidszorg’ (GGz) aan in de vorm van cognitieve gedragstherapie voor particulieren en bedrijven.

Als psycholoog ben ik geregistreerd bij het Nederlands Instituut van Psychologen (sector GGz) waardoor mijn competentie als professionele hulpverlener wordt gewaarborgd.
Door het volgen van cursussen, intervisies, lezen van vakliteratuur en dergelijke houd ik mijn kennis op hoog niveau.

Welke mensen kiezen voor Praktijk Bomexperts?

Dat zijn allerlei mensen die op verschillende niveaus werkzaam zijn. Van lager opgeleiden tot wetenschappelijk. Van medewerk(st)er tot leidinggevende. Er wordt totaal geen onderscheid gemaakt. Ook de onderwerpen lopen uiteen. Van echtscheiding tot werkgerelateerde problematieken.

Waarmee onderscheidt Praktijk Bomexperts zich van andere hulpverleninginstanties?

Door mijn brede levens- en werkervaring zijn er nog maar heel weinig zaken waar ik echt van op kijk zonder deze te bagatelliseren. Als leidinggevende bij de Politie (ook BOA), het Voortgezet Onderwijs en allerlei andere overheidsorganisaties heb ik de nodige ervaring opgedaan.
Mijn empathisch vermogen komt goed van pas en kan ik mij vrij snel verplaatsen in personen en/of hun situaties.

Als vrijgevestigd psycholoog heb ik een eigen praktijk aan huis (aparte ingang). Bewust heb ik hiervoor gekozen zodat ik niet afhankelijk wil zijn van het beleid van de zorgverzekeraars.
De praktijk is gelegen in de prachtige, sfeervolle, nostalgische en rustgevende omgeving van oud Urmond.
Verder heb ik geen wachtlijsten en kan een ‘Intakegesprek’ meestal al na enkele dagen worden ingepland.

Regelmatig laat ik cliënten een evaluatieformulier invullen over hoe zij mijn hulpverlening ervaren. Eventuele aandachts- of verbeterpunten neem ik graag mee wat ten goede komt aan de optimalisering van de kwaliteit van mijn interventie.
Mijn samenwerking met cliënten wordt door hen getypeerd als “menselijk, persoonlijk, effectief en authentiek”. Daar ben ik heel blij mee!

Geldt het Beroepsgeheim (geheimhouding) ook voor Praktijk Bomexperts?

Ja, als psycholoog ben ik gebonden aan het beroepsgeheim volgens de Beroepscode voor psychologen 2015 van het Nederlands Instituut voor Psychologen (art. 71 NIP), de wet (art. 88 Wet BIG en art. 457 Wgbo) en de Jeugdwet (art. 7.3.11). Dus het beroepsgeheim gaat al in vanaf onze eerste kennismaking.