Kosten consulten tijdelijk verlaagd

Momenteel leven wij in een bijzonder vervelende tijd. Veel mensen hebben het op psychisch en sociaal vlak maar ook in financieel opzicht zeker niet makkelijk. De behoefte aan ondersteuning van een psycholoog neemt flink toe.
Mensen hechten steeds meer waarde aan de keuzevrijheid die zij nog hebben. Dus in dit geval willen zij zelf hun behandelaar uit kunnen kiezen. Wordt het een centrum met psychologen of valt de keuze op een zelfstandig, vrijgevestigde Psycholoog.

Vrijgevestigd of niet, de vergoeding van de zorgverzekeraar voor alle basis generalistische geestelijke gezondheidszorg is steeds minder geworden. Voor veel mensen is psychologische hulpverlening dan ook niet meer te betalen. Puur om die reden heb ik besloten al mijn kosten tijdelijk te verlagen.
Daarbij is een onderscheid gemaakt tussen korte en lange consulten. Hiermee probeer ik meer maatwerk en kwaliteit te leveren voor mijn cliënten dat aansluit op hun persoonlijke behoefte.

 

Vergoeding zorgverzekeraar (belangrijk)

Het is heel verstandig vooraf bij jouw ziektekostenverzekeraar te informeren over de hoogte van de eventuele vergoeding van mijn consulten/sessies.

Mijn hulpverlening valt onder de categorie: “Psychologische zorgverlener”. Daar hoort een AGB-code bij . Deze is dus heel belangrijk en heeft jouw zorgverzekering steeds nodig voor het toekennen van een eventuele vergoeding. Deze code staat ook op jouw factuur vermeld.
De AGB-code is: 94064618.
(Note: op dit moment wordt nog bij een enkele zorgverzekeraar uitgezocht waar een factuur inhoudelijk aan moet voldoen).

Vergoeding via de werkgever

Vaak is er een vergoeding mogelijk via de werkgever, zeker als klachten (in-)direct te maken hebben met jouw werk, of van invloed zijn op jouw werk.
Bij re-integratie trajecten en coaching zijn werkgevers vaak bereid de behandelkosten te betalen.

Note : consulten die binnen 48 uur worden afgezegd, kunnen in rekening worden gebracht