De praktijkruimte heeft een eigen ingang en is gescheiden van het woongedeelte. Daarmee wordt ook de discretie voor de cliënt gewaarborgd. De praktijkruimte heeft naast een zakelijke uitstraling ook een wat huiselijk karakter. Belangrijk is namelijk dat cliënten zich snel op hun gemak voelen in een veilige en geborgen omgeving.

In principe is de praktijk tijdens ‘kantoortijden’ geopend (van 09:00 uur tot 17:30 uur).

Mocht de cliënt daar behoefte aan hebben dan kan er ook door de week tussen 19:00 uur en 21:00 uur een afspraak worden gemaakt. Spoedgevallen op incourante tijden en huisbezoeken horen er natuurlijk ook bij.

Voordat het behandeltraject van start gaat vindt er een ‘intakegesprek’ plaats waarin onderling informatie wordt uitgewisseld en door beiden wordt ervaren of die bekende ‘match’ aanwezig is. Voelt het voor beiden goed dan wordt er voor aanvang van de eerste sessie eerst een samenwerkingsovereenkomst opgesteld. Daarin worden de onderling gemaakte afspraken helder vastgelegd. Deze wordt de cliënt vooraf ter kennisneming toegestuurd om voor de eerste sessie (consult) te worden ondertekend. Om een idee te krijgen van deze overeenkomst klik hier. Vanaf het eerste consult wordt geprobeerd zo snel mogelijk duidelijkheid te krijgen over de hulpvraag. Zodra die bekend is, wordt er door mij een concept behandelplan opgesteld. Deze wordt pas na goedkeuring van de cliënt definitief. Van elk consult wordt door mij een gespreksverslag gemaakt. Alle stukken kan de cliënt te allen tijde inzien, met uitzondering van mijn persoonlijke werknotities.