Beleving of Waarheid?

“Is iets wat jij beleeft de waarheid of is het de waarheid door de manier waarop jij het beleeft?” Het lijkt mij een zinvolle vraag, toch? Het kan zeker een functie hebben in het kader van ‘bewustwording’. In ons dagelijks leven worden wij vaak geconfronteerd met gebeurtenissen, reacties of uitspraken die wij als negatief ervaren [...]