“Is iets wat jij beleeft de waarheid of is het de waarheid door de manier waarop jij het beleeft?”
Het lijkt mij een zinvolle vraag, toch? Het kan zeker een functie hebben in het kader van ‘bewustwording’.

In ons dagelijks leven worden wij vaak geconfronteerd met gebeurtenissen, reacties of uitspraken die wij als negatief ervaren en daar conclusies aan verbinden. Wij denken er vaak niet aan dat mensen iets als de waarheid beschouwen door hun persoonlijke beleving van een situatie. Zo ontstaan bij (dreigende) conflicten regelmatig allerlei onnodige misverstanden met alle zichtbare reacties van dien. Rood doorlopen ogen, een verhoogde bloeddruk, stress, angst en in ernstige gevallen misschien zelfs proestend en schuimbekkend je ongenoegen kenbaar maken. Het zijn vaak de symptomen van een contactuele en wellicht sociale ontwrichting. ‘Miscommunicatie’ wordt niet zelden als excuus opgevoerd. Er kan natuurlijk ook sprake zijn van misinterpretatie. Kortom allerlei mogelijke oorzaken kunnen worden bedacht. De vraag is echter: ‘Was dit allemaal wel nodig geweest?’

Hoe kunnen conflicten nou ontstaan en hoe kunnen wij escalatie daarvan voorkomen? Of misschien wat realistischer: hoe kunnen wij een op handen zijnde onenigheid verminderen? Een van de boosdoeners kunnen zijn het ‘digitale tijdperk’ waarin wij leven. Wij zouden ons vaker bewuster kunnen zijn over de inhoud van het digitaal aan elkaar versturen van diverse berichten. Of het nou gaat om een email, whatsapp of messengerbericht. De inhoud kan al snel uit haar verband worden gehaald. Bijvoorbeeld wanneer de schrijver bepaalde opmerkingen humoristisch bedoelt. Anders dan in een gesprek kan je nu eenmaal niet de toon horen waarop iets is geschreven. Tenzij jij de auteur goed genoeg kent. Daarbij durven veel mensen nu eenmaal meer dingen op te schrijven dan wat men direct tegen een persoon zou zeggen. Uit onderzoek is gebleken dat een bepaalde situatie hierdoor alleen nog maar kan verergeren of zelfs uitmonden in een onnodig conflict.

Stel, u zit met één of meerdere personen in een vrij gevoelige situatie. Dat kan privé of op het werk gebeuren. Uit ervaring weet u dat wat klein begint vaak (heel) groot kan worden en daar wilt u wat aan doen.
Eigenlijk wilt u leren bewuster stil te staan bij de belevingswereld van een ander. De reden ontdekken waarom hij of zij zo overtuigd is van de eigen waarheid en zich ook daarnaar gedraagt. U wilt een subtielere manier ontwikkelen waarmee u uw mening over een situatie ventileert. Het mag echter niet ten koste gaat van de duidelijkheid van uw bericht. Dus liever geen omwegen maar (redelijk) recht door zee zonder weerstand op te roepen of mensen onnodig te kwetsen.
Ook wanneer u regelmatig last heeft van directe verbale of digitale confrontaties en kunt u daardoor niet zo goed voor uzelf opkomen, kan uw persoonlijke omstandigheden verslechteren.

Waar het ook om gaat is dat u wilt leren anders met bepaalde gebeurtenissen om te gaan dan dat u in het verleden deed. Daarbij vindt u het wel heel belangrijk in dit hele leerproces volledig uzelf blijven? Geen trucjes of kunstjes aanleren?

Dan heb ik een aangename uitdaging voor u. De interventie van Praktijk Bomexperts. Ik help u graag bij (dreigende) escalerende of in lastige situaties.
Ons ‘intake-gesprek’ is geheel gratis, zonder verplichtingen en snel gepland.

Beleving of Waarheid? Misschien fluistert een mooie vogel jou het antwoord wel in het oor.