Project Description

Iedereen maakt het weleens mee. Je zit met een aantal lastige situaties in jouw maag. Een aantal moeilijke beslissingen moet worden genomen. Beslissingen die gevolgen kunnen hebben op de rest van jouw leven of het verloop ervan.
Het kan ook zo zijn dat jij je zo langzamerhand af vraagt wat jij nou precies wilt of van het leven verwacht. Allemaal levensvragen die om antwoorden vragen.

Jij hebt vragen over het doel in jouw leven. Of op seksueel gebied. Over jouw liefdesleven in het algemeen.
Sta jij voor een moeilijke keuze ten aanzien van studie of opleiding. Bijvoorbeeld kiezen tussen (top-)sport of een opleiding volgen c.q. afmaken. Waar liggen jouw prioriteiten.

Misschien heb jij vragen over eenzaamheid of je alleen voelen. Tussen deze twee begrippen zit wel wat verschil. Jij voelt je doorgaans eenzaam en zou graag (meer) vrienden willen hebben. Vaak ben jij alleen of voel jij je alleen gelaten. Waarom duren vriendschappen bij jou niet lang, vraag jij je af.

Geleidelijk aan heb jij bij jezelf gemerkt dat jij voor een deel jouw zelfvertrouwen bent kwijtgeraakt en dat jouw sociale leven wel op een heel erg laag pitje staat. Hoe komt dat.
Er zijn ook andere levensvragen, zoals omgaan met jaloezie. Of het verbeteren van jouw sociale vaardigheden.